Dr. Sára Tóth Rebeka Autor: Dr. Sára Tóth Rebeka W dziedzinie chorób wewnętrznych

Rak wątroby- Niebezpieczna, najbardziej podstępna choroba.

Nowotwory, które  pojawią się w wątrobie, bywają dwojakie: łagodne (benign) i złośliwe (malignant). Przy nowotworach złośliwych wątroby typu: raka wątrobokomórkowego, który rozwija się we wspomnianym narządzie oraz tzw. złośliwy proces, który pojawia się w innym narządzie, a także zaatakował wątrobę.

ŁAGODNY GUZ WĄTROBY, DIAGNOSTYKA, NA CZYM POLEGA PROBLEM?

Łagodny guz jest często obserwowany niemal we wszystkich przypadkach w ramach badania ultrasonograficznego  wykonywanego z innych powodów. Ogólnie rzecz biorąc, taki guz jest bezobjawowy. Gdy jest większy, zwykle powoduje ból brzucha, uczucie dyskomfortu; wszelkie komplikacje mogą powodować poważniejsze problemy. Jego rozpoznanie jest możliwe w różnych badaniach obrazowych: czasami wystarcza USG,  konieczne jest również wykonanie badań CT, MR. W przypadku niepewności pobierane są  próbki tkanek.
Odseparowanie guzów łagodnych od procesów nowotworowych jest niezwykle ważne, ponieważ penetracje te leczy się na podstawie różnych profesjonalnych zaleceń.
Naczyniaki wątroby: Łagodna zmiana pochodzenia naczyniowego uważana za najczęstszy z guzów wątroby (częstość występowania: 0,4–20%). Jego wielkość jest różna,  wynosi od kilku milimetrów do 10 - 20 cm, najczęściej u kobiet. Taki guz rośnie przeważnie pod wpływem estrogenu, więc powinno mieć na niego wpływ leczenie hormonalne i ciąża. Przy zmianach większych (>10 cm) zazwyczaj nie sprawia to problemów. Rzadko kiedy pęka, powoduje krwawienie, czasami utworzy się skrzep krwi, który jest w stanie wywołać nagły, bardziej intensywne boleści brzucha. Ten typ guza tylko czasami wymaga specjalnego leczenia lub usunięcia chirurgicznego.
Ogniskowy przerost guzkowy (FNH): Łagodne zmiany w wątrobie, które występują przeważnie u kobiet. Za pomocą badań obrazotwórczych pokazuje charakterystyczny obraz (bliznowacenie gwiaździste). Częstość występowania wynosi od 0,3 do 3%. Niektóre badania potwierdzają, że ich rozwój ma związek ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych, jednak nie zostało to jeszcze potwierdzone. Objawy są bardzo rzadkie, nie charakteryzują się złośliwą przemianą i przeważnie nie wymagają specjalnego leczenia.
Gruczolak wątrobowokomórkowy: Występuje głównie u kobiet i jest to związane z antykoncepcją ( działaniem estrogenu). Bardzo często przebiega bezobjawowo, dopiero gdy jest większego rozmiaru może powodować problemy brzuszne. Możliwe jest  złośliwe zwyrodnienie  i dlatego wymaga ścisłego monitorowania, a są przypadki, gdy  niezbędne jest usunięcie tego typu guza metodą chirurgiczną.

Przykłady łagodnych zmian, które mogą naśladować złośliwe procesy:

Guzki regeneracyjne wątroby: występują po ustąpieniu zapalenia wątroby czy zwłóknieniu wątroby. Ważne jest, aby odróżnić je od złośliwego raka wątroby. Same węzły nie wymagają w inny sposób specjalnego leczenia.
Cysty (Torbiele): Często spotykane również na wątrobie, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 50 lat. Zazwyczaj są bezobjawowe i nie wymagają leczenia. W przypadku większych torbieli można rozważyć zastosowanie aspiracji ultradźwiękowej (aspirację płynów).
Cysta wywołana infekcją pasożytniczą (Echinococcus): Jej rozprzestrzenianie się może przypominać guza, konieczne jest  kompleksowe leczenie (chirurgiczne i lekowe).
Ropień: przeważnie rozwija się w wyniku poważnej infekcji bakteryjnej lub pasożytniczej. Oprócz leczenia farmakologicznego (wysoce ukierunkowany antybiotyk ,leczenie przeciwpasożytnicze) często wymagana jest operacja.

ZŁOŚLIWE NOWOTWORY WĄTROBY , GATUNKI I FORMY („ RAK WĄTROBY ”, NOWOTWÓR HEPATOKOMÓRKOWY, HCC) RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY.

Nowotwór złośliwy wątroby, rak wątroby

Występowanie HCC, dane epidemiologiczne

To stosunkowo często występujący nowotwór na świecie (według danych WHO był to 7. najczęstszy nowotwór złośliwy w 2020 roku), który pojawia się w obrębie istniejącej przewlekłej choroby wątroby. Sugeruje to również, że pojawia się częściej w obszarach, w których potwierdzone jest również wirusowe zapalenie wątroby.

Według dostępnych danych WHO w 2020 roku na całym świecie zdiagnozowano ponad 900 000 przypadków, najwięcej w Azji (72,5% przypadków, czyli prawie 610 000 pacjentów), więcej niż 82 000 przypadków potwierdzono również w Europie. Ta choroba częściej dotyka mężczyzn.

Rak wątroby - przyczyny- diagnostyka. Historia HCC

Tworzenie się złośliwego raka jest długim, stosunkowo skomplikowanym procesem składającym się z kilku etapów. W 80-90% przypadków guzy wątroby powstały z marskości wątroby (która objawiała się z różnych przyczyn).

Czynniki ryzyka:

 • wirusowe zapalenie wątroby( WZW) zakażenie wywołane przez wirusy typu B, C.
 • alkoholowa choroba wątroby,
 • stłuszczenie wątroby,
 • otyłość,
 • zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe (choroba Wilsona),
 • palenie,
 • aflatoksyna (toksyna wytwarzana przez grzyby).

Obraz kliniczny i objawy HCC

Jakie są objawy raka wątroby? Sam guz wątroby w wielu przypadkach przebiega bezobjawowo, najczęściej rozpoznany zostanie na podstawie obrazu klinicznego.  Złośliwy proces można potwierdzić jeśli stan dotychczas stabilnej choroby wątroby nagle się pogarsza, następuje znaczna utrata masy ciała, podwyższona temperatura,brak energii, osłabienie organizmu, rozwija się (albo narasta) żółtaczka, a parametry laboratoryjne również wykazują progresję.

W przypadku większych guzów mogą pojawić się bóle brzucha, dyskomfort, wzdęcia, mdłości i wymioty. Ze względu na wielkość i lokalizację guza może on uciskać przeponę i powodować nieprzyjemną duszność.

Objawy raka wątroby

Rak wątroby - objawy

 • osłabienie
 • utrata wagi
 • nudności, wymioty
 • swędzenie
 • brak apetytu
 • obrzęk brzucha
 • żółtaczka
 • ból brzucha

Diagnostyka HCC, nowotwór wątroby rokowania, metody leczenia

Pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby muszą być ściśle monitorowani i wykonywać regularne badania w celu potwierdzenia nowotworu (laboratoryjne, obrazowe).
Nowotwory mogą również rozwijać się w zdrowej wątrobie, ale takie przypadki są bardzo rzadkie.

Jakich badań należy się spodziewać?

Rejestrowanie historii medycznej i uporczywych dolegliwości: gdy są znane, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej choroby wątroby i stosowania używek (alkohol, leki).
Badanie fizykalne w przypadku raka wątroby: skoncentrowane przede wszystkim na brzuchu i skórze. Gdy guz jest duży, wyczuwalny palpacyjnie, wątroba jest powiększona i nierówna. Wystąpi żółtaczka, nieprawidłowe wodobrzusze (nagromadzenie wody w jamie brzusznej), w niektórych przypadkach pojawią się proliferacje naczyń przypominające pajęczyny widoczne przez skórę. Pojawi się obrzęk skóry na całym ciele, z mniejszym czy większym krwawieniem.
Badanie  krwi, testy laboratoryjne: poziom markera nowotworowego AFP (alfa-fetoproteiny) jest najczęściej podwyższony w złośliwych guzach wątroby (bywa podwyższony również przy nieswoistych guzach wątroby, innych nowotworach i innych chorobach). Marker ten ma czułość na HCC około 60% i swoistość około 80%. Ponadto można go wykorzystać do monitorowania skuteczności już ukierunkowanego leczenia nowotworów, aby ocenić podejrzenie nawrotu.
Enzymy wątrobowe (bilirubina, GOT, GPT, GGT, ALP) mogą być podwyższone w nowotworach, poziom białka może się zmniejszyć, amoniaku powiększyć a czas krzepnięcia krwi bywa wydłużony.
Badania obrazowe: USG, badanie CT/MR jamy brzusznej z kontrastem. Badanie CT/MR służy do wizualizacji rozległości guza oraz oceny, czy w organizmie występują przerzuty bliskie i odległe. Pobieranie próbek tkanek tzw. biopsja wątroby: jednoczesne skanowanie obrazowe jest stosowane celem namierzenia raka w wątrobie i pobrania fragmentu miąższu wątroby, która jest następnie poddawana badaniu. Dokładna diagnoza histologiczna jest kluczowa dla wszystkich guzów, ponieważ bardzo często to ona decyduje o kolejnym konkretnym leczeniu.

Metody leczenia HCC
Istnieją możliwości terapii-kompleksowego leczenia onkologicznego raka wątroby, które obejmują terapię chirurgiczną,  lekową (chemioterapię) i radioterapię. Decyzję, który pacjent, jak będzie leczony podejmuje komisja onkologiczna złożona z kilku ekspertów na podstawie histologicznego stadium guza oraz ogólnego stanu i towarzyszących chorób.

Rozwiązanie chirurgiczne: Polega na chirurgicznym usunięciu części wątroby, na której znajduje się guz (resekcja chirurgiczna). Zakres takiego zabiegu zależy od wielkości i lokalizacji  guza, a w razie potrzeby  zostaje usunięty cały płat wątroby. Niestety rozwiązanie chirurgiczne może być realizowane tylko u niewielkiej liczby pacjentów, ponieważ guz jest często wykrywany zbyt późno, gdy jest już duży czy z odległymi przerzutami albo wątroba jest „ bardzo  chora”, aby przeprowadzić operację.

Farmakoterapia przeciwnowotworowa (chemioterapia): stosowana jest jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego lub samodzielnie. Bardzo często w zaawansowanych stanach , jest uważana jedynie za rozwiązanie leczenie objawowe (co nie skutkuje trwałym wyleczeniem raka wątroby, a jedynie zmniejszeniem objawów). Istnieje już metoda, w której chemioterapeutyki niszczące tkankę nowotworową nie są dostarczane do krążenia ogólnoustrojowego tylko do naczyń krwionośnych prowadzących bezpośrednio do samego nowotworu. W takim przypadku działanie leku chemioterapeutycznego jest wzmacniane miejscowo, powodując mniej ogólnych skutków ubocznych.
Dostępny jest nowy rodzaj leku przeciwnowotworowego (lek przeciwzakrzepowy- zapobiega  tworzeniu się naczyń krwionośnych),które odżywiają guza, wówczas komórki nowotworowe nie otrzymują wystarczającej ilości krwi i tlenu, nie mogą rosnąć i stopniowo obumierają.

Radioterapia: Przeprowadzona dość rzadko w przypadku raka wątroby.

Inne opcje terapeutyczne: obejmują podwiązanie (wiązanie) naczyń prowadzących do części wątroby dotkniętej nowotworem, która jest w ten sposób zablokowana, eliminując dopływ krwi do tego nowotworu. Jest to dostarczenie przez żyłę zaopatrującą nowotwór określonej substancji niszczącej (np. stężonego alkoholu). Istnieje również tak zwana terapia falami radiowymi, w której elektrody są wprowadzane do nowotworu złośliwego, a wytwarzane ciepło wywołuje szkodliwy efekt.

Dokładne monitorowanie organizmu i opieka nad pacjentem to idealnie praca zespołowa: gastroenterolog / hepatolog / internista, onkolog, specjalista radioterapeuta, radiolog inwazyjny. Ważną rolę mogą odegrać inni lekarze, dietetyk i psycholog.

Prognoza HCC
Wynik choroby zależy od różnych czynników: rozległości nowotworu, lokalizacji w wątrobie, stadium guza, rodzaju i charakteru towarzyszącej choroby wątroby oraz ogólnego stanu  pacjenta. Wszystko to decyduje o tym, jakie konkretne leczenie można rozważyć, co w dużej mierze określa szanse pacjenta na przeżycie.

Niestety nowotwór wątroby (HCC) w zdecydowanej większości przypadków diagnozowany jest  zbyt późno, więc szanse na przeżycie u chorych pacjentów nie są obiecujące. Obecnie średnia pięcioletnia przeżywalność wynosi około 18%.

Jak sugerują powyższe dane, ścisłe monitorowanie (rezonans magnetyczny) i regularne badania lekarskie są bardzo potrzebne, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, im szybciej zostanie wykryta choroba, tym bardziej

PRZERZUTY RAKA, PROCEDURA CHOROBY (GUZY NA WĄTROBIE )

W wątrobie często pojawia się wtórne ognisko nowotworu różnych narządów.  Zdarzają się przypadki, że podczas rutynowego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej czasami występują przerzuty do wątroby, tak, że pierwotny guz nie jest nawet znany.

Praktycznie niemal każdy nowotwór, któregokolwiek narządu  może dawać przerzuty do wątroby, najczęstsze są nowotwory:

 • piersi,
 • okrężnicy, odbytnicy,
 • przełyku,
 • brzucha,
 • nerek,
 • płuc,
 • skóry,
 • jajników, macicy,
 • trzustki.

Nowotwór wątroby - ostatnie stadium

Leczenie przerzutowego raka wątroby jest w większości przypadków paliatywne. Terapeutyczny zestaw narzędzi jest taki sam jak przy guzach pierwotnych. Rokowanie w obecności przerzutów jest bardzo złe.

W związku z tym tematem w wyszukiwarkach internetowych często pojawiają się terminy: leczenie operacyjne - ile się żyje, - a biegunka, zdrowie wątroby, rakiem wątroby, Stadia raka wątroby- lekarze, rozwoju raka, Jak szybko rozwija się rak wątroby, zachorowania na raka, ból pleców czy jest uleczalny, - opuchlizna nóg, rak jelita grubego, marskość wątroby, rak okrężnicy z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych,czy - boli, objawy skórne, Leczenie raka wątroby we wczesnym stadium, chorych komórek, dieta dla zdrowia wątroby

źródła:

https://www.uptodate.com/contents/hepatic-hemangioma?search=hepatic%20tumor&topicRef=3575&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-patient-with-an-incidental-solid-liver-lesion?search=hepatic%20tumor&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-hepatocellular-carcinoma?search=hcc&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-risk-factors-for-hepatocellular-carcinoma?search=hcc%20prognosis&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6
https://gco.iarc.fr
https://www.medscape.com/answers/197319-39201/what-is-the-prognosis-for-hepatocellular-carcinoma-hcc
https://www.healthline.com/health/liver-metastases#causes
 

źródła:

https://www.genetex.com/Research/Overview/tumor-markers/liver-cancer-markers
https://www.letsmd.com/blog/what-is-liver-cancer-and-its-signs-and-symptoms/
 

Na podstawie historii Twoich wyszukwań polecamy Ci poniższe produkty.
Hepadone program
Program Hepadone

Wyjątkowy zestaw dostępnych na rynku 3 produktów do ogólnego wspomagania funkcji wątroby oraz regeneracji uszkodzonej wątroby.

225 zł
Szczegóły
Włożę do koszyka
Clean Inside Program
Program CleanInside

Program oczyszczania jelit Clean Inside składa się z trzech produktów, wypracowanych specjalnie w celu jak najdokładniejszego i jak najbardziej naturalnego oczyszczania jelit.

299 zł
Szczegóły
Włożę do koszyka
ToXiClean Program
Program ToxiClean

Kuracja detoksykująca ToxiClean została opracowana w tym celu, żeby zastosowana jednocześnie z programem Clean Inside zapewniała jak najbardziej skuteczne oczyszczanie i detoksykację organów wenętrznych i w efekcie - lepszy komfort życia.

299 zł
Szczegóły
Włożę do koszyka
NaturalSwiss =
Produkty razem:
0