Dr. Sára Tóth Rebeka Autor: Dr. Sára Tóth Rebeka W dziedzinie chorób wewnętrznych

Rak wątroby- Niebezpieczna, najbardziej podstępna choroba.

Nowotwory, które mogą pojawić się w wątrobie, mogą być dwojakie: łagodne (benign) i złośliwe (malignant). W przypadku nowotworów złośliwych wyróżniamy guzy pierwotne wątroby, które rozwijają się we wspomnianym narządzie oraz tzw. złośliwy proces (przerzuty), który występuje w innym narządzie, a także zaatakował wątrobę.

Łagodny guz wątroby, na czym polega problem?

Łagodny guz jest często obserwowany w wielu przypadkach w ramach badania ultrasonograficznego jamy brzusznej wykonywanego z innych powodów. Ogólnie rzecz biorąc, taki guz jest bezobjawowy. Jeśli jest większy, zwykle może powodować ból brzucha, uczucie dyskomfortu; wszelkie komplikacje mogą powodować poważniejsze problemy. Jego rozpoznanie jest możliwe w różnych badaniach obrazowych: w niektórych przypadkach wystarcza USG jamy brzusznej, ale konieczne jest również wykonanie badań CT, MR. W przypadku niepewności możliwe jest również pobranie próbek tkanek.

Odseparowanie guzów niezłośliwych od procesów nowotworowych jest niezwykle ważne, ponieważ penetracje te muszą być leczone na podstawie różnych profesjonalnych zaleceń.

Naczyniaki wątroby: Łagodna zmiana pochodzenia naczyniowego uważana za najczęstszy z guzów wątroby (częstość występowania: 0,4–20%). Jego wielkość jest różna, może wynosić kilka milimetrów, ale może urosnąć nawet do 10 - 20 cm. Częściej występuje u kobiet. Taki guz może rosnąć pod wpływem estrogenu, więc może mieć na niego wpływ leczenie hormonalne i ciąża. W przypadku zmian większych (>10 cm) zwykle nie sprawia to problemów. W rzadkich przypadkach może pęknąć, spowodować krwawienie, czasami utworzy się skrzep krwi, który może powodować nagły, bardziej intensywny ból brzucha. Ten typ guza rzadko wymaga specjalnego leczenia lub usunięcia chirurgicznego.
Ogniskowy przerost guzkowy (FNH): Łagodne zmiany w wątrobie, które występują przeważnie u kobiet. Za pomocą badań obrazotwórczych pokazuje charakterystyczny obraz (bliznowacenie gwiaździste). Częstość występowania wynosi od 0,3 do 3%. Według niektórych badań ich rozwój może być związany ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych, ale związek ten nie został jeszcze potwierdzony. Objawy są bardzo rzadkie, nie charakteryzują się złośliwą przemianą i zwykle nie wymagają specjalnego leczenia.
Gruczolak wątrobowokomórkowy: Występuje głównie u kobiet i jest związany z antykoncepcją ( działaniem estrogenu). Zwykle przebiega bezobjawowo, dopiero w przypadku większego rozmiaru może powodować problemy brzuszne. Może pęknąć, krwawić, co może spowodować ostrą katastrofę brzuszną. Możliwe jest jego złośliwe zwyrodnienie  i dlatego wymaga ścisłego monitorowania, a w niektórych przypadkach może być konieczne chirurgiczne usunięcie tego typu guza.

Inne łagodne zmiany, które mogą naśladować złośliwe procesy:

Guzki regeneracyjne wątroby: mogą wystąpić głównie po ustąpieniu zapalenia wątroby lub marskości wątroby. Ważne jest, aby odróżnić je od złośliwego raka wątroby. Same węzły nie wymagają w inny sposób specjalnego leczenia.
Cysty (Torbiele): Często spotykane również na wątrobie, zwłaszcza w wieku powyżej 50 lat. Zwykle są bezobjawowe i nie wymagają leczenia. W przypadku większych torbieli można rozważyć aspirację ultradźwiękową (aspirację płynów).
Cysta wywołana infekcją pasożytniczą (Echinococcus): Jej rozprzestrzenianie się może przypominać guza, wymaga kompleksowego leczenia (chirurgicznego i lekowego).
Ropień: może rozwinąć się w wyniku poważnej infekcji bakteryjnej lub pasożytniczej. Oprócz leczenia farmakologicznego (wysoce ukierunkowany antybiotyk lub leczenie przeciwpasożytnicze) często wymagana jest operacja.

Złośliwe nowotwory wątroby , gatunki i formy („pierwotny rak wątroby ”, nowotwór hepatokomórkowy, HCC) rak wątrobowokomórkowy.

Nowotwór złośliwy wątroby, rak wątroby

Występowanie HCC, dane epidemiologiczne

To stosunkowo często występujący nowotwór na świecie (według danych WHO był to 7. najczęstszy nowotwór złośliwy w 2020 roku), który pojawia się w obrębie istniejącej przewlekłej choroby wątroby. Sugeruje to również, że występuje częściej w obszarach, w których potwierdzone jest również wirusowe zapalenie wątroby.
Według dostępnych danych WHO w 2020 roku na całym świecie zdiagnozowano ponad 900 000 przypadków, najwięcej w Azji (72,5% przypadków, czyli prawie 610 000 pacjentów), ale także ponad 82 000 przypadków potwierdzono w Europie. Ta choroba częściej dotyka mężczyzn.

Rak wątroby - przyczyny. Historia HCC

Tworzenie się złośliwego guza jest długim, stosunkowo skomplikowanym procesem składającym się z kilku etapów. W 80-90% przypadków guzy wątroby powstały z marskości wątroby (która objawiała się z różnych przyczyn).

Czynniki ryzyka:

 • wirusowe zapalenie wątroby( WZW) zakażenie wywołane przez wirusy typu B, C.
 • alkoholowa choroba wątroby,
 • stłuszczenie wątroby,
 • otyłość,
 • zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe (choroba Wilsona),
 • palenie,
 • aflatoksyna (toksyna wytwarzana przez grzyby).

Obraz kliniczny i objawy HCC

Jakie są objawy raka wątroby? Sam guz wątroby w większości przypadków przebiega bezobjawowo, najczęściej rozpoznany zostanie na podstawie obrazu klinicznego.  Złośliwy proces można potwierdzić jeśli stan dotychczas stabilnej choroby wątroby nagle się pogarsza, następuje znaczna utrata masy ciała, podwyższona temperatura, nasila się jej osłabienie, rozwija się (lub narasta) żółtaczka, a parametry laboratoryjne również wykazują progresję.

W przypadku większych guzów mogą wystąpić bóle brzucha, dyskomfort, wzdęcia, nudności i wymioty. Ze względu na wielkość i lokalizację guza może on uciskać przeponę i powodować nieprzyjemną duszność.

Objawy raka wątroby

Rak wątroby - objawy

 • osłabienie
 • utrata wagi
 • nudności, wymioty
 • swędzenie
 • brak apetytu
 • obrzęk brzucha
 • żółtaczka
 • ból brzucha

Diagnoza HCC, rak wątroby rokowania

Pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby muszą być ściśle monitorowani i należy wykonywać regularne badania w celu potwierdzenia guza (laboratoryjne, obrazowe).
Nowotwory mogą również rozwijać się w zdrowej wątrobie, ale takie przypadki są bardzo rzadkie.

Jakich badań należy się spodziewać?

Rejestrowanie historii medycznej i uporczywych dolegliwości: jeśli są znane, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej choroby wątroby i stosowania używek (alkohol, leki).
Badanie fizykalne w przypadku raka wątroby: skoncentrowane głównie na brzuchu i skórze. W przypadku dużego guza, który może być wyczuwalny palpacyjnie lub wątroba może być powiększona i nierówna. Może wystąpić żółtaczka, nieprawidłowe wodobrzusze (nagromadzenie wody w jamie brzusznej, woda w jamie brzusznej), mogą pojawić się proliferacje naczyń przypominające pajęczyny widoczne przez skórę. Pojawi się obrzęk skóry na całym ciele, z mniejszym lub większym krwawieniem.
Badanie  krwi, testy laboratoryjne: poziom markera nowotworowego AFP (alfa-fetoproteiny) jest najczęściej podwyższony w złośliwych guzach wątroby ( jego poziom może być podwyższony również przy nieswoistych guzach wątroby, innych nowotworach i innych chorobach). AFP ma czułość na HCC około 60% i swoistość około 80%. AFP można wykorzystać do monitorowania skuteczności już ukierunkowanego leczenia nowotworów, lub aby ocenić podejrzenie nawrotu.
Enzymy wątrobowe (bilirubina, GOT, GPT, GGT, ALP) mogą również być podwyższone w nowotworach, poziom białka może się zmniejszyć, czas krzepnięcia krwi może być wydłużony, a poziom amoniaku może być podwyższony.
Badania obrazowe: USG jamy brzusznej, badanie CT/MR jamy brzusznej z kontrastem. Badanie CT/MR może służyć do wizualizacji rozległości guza oraz oceny, czy w organizmie występują przerzuty bliskie lub odległe. Pobieranie próbek tkanek tzw. biopsja wątroby: jednoczesne skanowanie obrazowe jest stosowane w celu namierzenia guza w wątrobie i pobrania fragmentu miąższu wątroby, która jest następnie poddawana badaniu. Dokładna diagnoza histologiczna jest kluczowa dla wszystkich guzów, ponieważ w wielu przypadkach to ona decyduje o kolejnym konkretnym leczeniu.

Opcje leczenia HCC
Istnieją możliwości kompleksowego leczenia onkologicznego raka wątroby, które obejmują terapię chirurgiczną,  lekową (chemioterapię) i radioterapię. Decyzję, który pacjent i w jaki sposób ma być leczony podejmuje komisja onkologiczna złożona z kilku ekspertów na podstawie histologicznego stadium guza oraz ogólnego stanu i towarzyszących chorób.

Rozwiązanie chirurgiczne: Polega na chirurgicznym usunięciu części wątroby, na której znajduje się guz (resekcja chirurgiczna). Zakres takiego zabiegu zależy od wielkości i lokalizacji  guza, a w razie potrzeby może być usunięty cały płat wątroby. Niestety rozwiązanie chirurgiczne jest możliwe tylko u niewielkiej liczby pacjentów, ponieważ guz jest często wykrywany zbyt późno, gdy jest już zbyt duży lub z odległymi przerzutami lub wątroba jest „zbyt chora”, aby przeprowadzić operację.

Farmakoterapia przeciwnowotworowa (chemioterapia): Może być stosowana jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego lub samodzielnie. Bardzo często w zaawansowanych przypadkach, jest uważana jedynie za rozwiązanie paliatywne (co nie skutkuje trwałym wyleczeniem raka wątroby, a jedynie zmniejszeniem objawów). Istnieje już metoda, w której chemioterapeutyki niszczące tkankę nowotworową nie są dostarczane do krążenia ogólnoustrojowego, ale do naczyń krwionośnych prowadzących bezpośrednio do samego nowotworu. W ten sposób działanie leku chemioterapeutycznego jest wzmacniane miejscowo, powodując mniej ogólnych skutków ubocznych.
Dostępny jest nowy rodzaj leku przeciwnowotworowego (lek przeciwzakrzepowy- zapobiega  tworzeniu się naczyń krwionośnych) oraz wzrostowi naczyń krwionośnych, które odżywiają guza, wówczas komórki nowotworowe nie otrzymują wystarczającej ilości krwi i tlenu, nie mogą rosnąć i stopniowo obumierają.

Radioterapia: Przeprowadzona dość rzadko w przypadku raka wątroby.

Inne opcje terapeutyczne: Inne opcje terapeutyczne obejmują podwiązanie (wiązanie) naczyń krwionośnych prowadzących do części wątroby dotkniętej nowotworem, która jest w ten sposób zablokowana, eliminując w ten sposób dopływ krwi do tego nowotworu. Jest to dostarczenie przez żyłę zaopatrującą nowotwór określonej substancji niszczącej (np. stężonego alkoholu). Istnieje również tak zwana terapia falami radiowymi, w której elektrody są wprowadzane do nowotworu złośliwego, a wytwarzane ciepło wywołuje szkodliwy efekt.

Dokładne monitorowanie i opieka nad pacjentem to idealnie praca zespołowa: gastroenterolog / hepatolog / internista, onkolog, specjalista radioterapeuta, radiolog inwazyjny. Ważną rolę może odegrać również dietetyk i psycholog..

Prognoza HCC

Wynik choroby zależy od rozległości nowotworu, jego lokalizacji, lokalizacji w wątrobie, stadium guza, rodzaju i stanu towarzyszącej choroby wątroby oraz ogólnego stanu  pacjenta. Wszystko to decyduje o tym, jakie konkretne leczenie można rozważyć, co w dużej mierze określa szanse pacjenta na przeżycie.

Niestety nowotwór wątroby (HCC) w zdecydowanej większości przypadków diagnozowany jest  zbyt późno, więc szanse na przeżycie u chorych pacjentów nie są zbyt duże. Obecnie średnia pięcioletnia przeżywalność wynosi około 18%.

Jak sugerują powyższe dane, ścisłe monitorowanie i regularne badania lekarskie są konieczne, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, im szybciej zostanie wykryta choroba, tym bardziej prawdopodobne jest, że można oczekiwać lepszego wyniku..

Przerzuty raka , procedura choroby (guzy na wątrobie)

W wątrobie często występują przerzuty nowotworów złośliwych różnych narządów.  Może się zdarzyć, że podczas rutynowego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej czasami pojawiają się przerzuty do wątroby, tak że pierwotny guz nie jest nawet znany.

Praktycznie niemal każdy nowotwór może dawać przerzuty do wątroby, ale najczęstsze są nowotwory:

 • piersi,
 • jelita grubego, odbytnicy,
 • przełyku,
 • brzucha,
 • nerek,
 • płuc,
 • skóry,
 • jajników, macicy,
 • trzustki

Nowotwór wątroby - ostatnie stadium

Leczenie przerzutowego raka wątroby jest w większości przypadków paliatywne. Terapeutyczny zestaw narzędzi jest taki sam jak w przypadku guzów pierwotnych. Rokowanie w obecności przerzutów jest bardzo złe.

W związku z tym tematem w wyszukiwarkach internetowych często pojawiają się terminy: Rak wątroby ile się żyje, Rak wątroby a biegunką, Stadia raka wątroby, Jak szybko rozwija się rak wątroby, ból pleców a rak wątroby, czy jest uleczalny, rak wątroby opuchlizna nóg, rak jelita grubego przerzuty do wątroby rokowania, rak jelita grubego z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych,czy rak wątroby boli, rak wątroby objawy skórne, zdjęcia

źródła:

https://www.uptodate.com/contents/hepatic-hemangioma?search=hepatic%20tumor&topicRef=3575&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-patient-with-an-incidental-solid-liver-lesion?search=hepatic%20tumor&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-hepatocellular-carcinoma?search=hcc&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-risk-factors-for-hepatocellular-carcinoma?search=hcc%20prognosis&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6
https://gco.iarc.fr
https://www.medscape.com/answers/197319-39201/what-is-the-prognosis-for-hepatocellular-carcinoma-hcc
https://www.healthline.com/health/liver-metastases#causes
 

źródła:

https://www.genetex.com/Research/Overview/tumor-markers/liver-cancer-markers
https://www.letsmd.com/blog/what-is-liver-cancer-and-its-signs-and-symptoms/
 

Na podstawie historii Twoich wyszukwań polecamy Ci poniższe produkty.
Hepadone program
Program Hepadone

Wyjątkowy zestaw dostępnych na rynku 3 produktów do ogólnego wspomagania funkcji wątroby oraz regeneracji uszkodzonej wątroby.

225 zł
Szczegóły
Włożę do koszyka
Clean Inside Program
Program CleanInside

Program oczyszczania jelit Clean Inside składa się z trzech produktów, wypracowanych specjalnie w celu jak najdokładniejszego i jak najbardziej naturalnego oczyszczania jelit.

299 zł
Szczegóły
Włożę do koszyka
ToXiClean Program
Program ToxiClean

Kuracja detoksykująca ToxiClean została opracowana w tym celu, żeby zastosowana jednocześnie z programem Clean Inside zapewniała jak najbardziej skuteczne oczyszczanie i detoksykację organów wenętrznych i w efekcie - lepszy komfort życia.

299 zł
Szczegóły
Włożę do koszyka
NaturalSwiss =
Produkty razem:
0